De rol van de retorica in Engelse architectuur(theorie) van de 17e en 18e eeuw: Hawksmoor, Vanbrugh en de Picturesque

Summary

Dit programma heeft als doel te onderzoeken of, en zo ja, welke rol de retorica heeft gespeeld in de productie en receptie van, en theorievorming over de architectuur en de schilderkunst. daartoe staan de volgende vragen centraal in alle onderdelen van het programma:
1. Werd de opvatting aangehangen -- door opdrachtgevers, kunstenaars, of publiek -- dat kunst net als welsprekendheid een vorm van persuasieve communicatie is, en als zodanig onder het bereik valt van de retorica als algemene theorie van overtuigende communicatie?
2. Is in de kunsttheorie gebruik gemaakt van de retorische structurering van het schrijfproces en de retorische terminologie om stijl, compositie, en de relatie tussen spreker en publiek te analyseren?
3. Speelde de retorica een rol in de feitelijke kunstpraktijk in ruime zin, dat wil zeggen in de opdrachtsituatie, ontwerp en uitvoering, en contemporaine receptie van gebouwen en schilderijen?

Details

Project number

360-57-012

Main applicant

Prof. dr. C.A. van Eck

Affiliated with

Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, Faculteit der Geesterswetenschappen

Team members

Dr. S. Ploeg

Duration

01/01/2000 to 10/10/2003