Matrasrecycling - Haalbaarheid van technieken voor matrasrecycling

Summary

Alleen al in Nederland worden jaarlijks 1,6 miljoen matrassen afgedankt, hetgeen een gewicht van 25.000 ton vertegenwoordigt. Momenteel bestaan nog nauwelijks goede oplossingen voor de afvoer van deze afvalstroom en wordt het grootste gedeelte verbrand in vuilverbrandingsinstallaties, terwijl de materialen aan het begin van de levenscyclus een hoge waarde hebben vertegenwoordigd.

Het lectoraat Lichtgewicht Construeren heeft zich bij het landelijk initiatief gevoegd om de recyclingmogelijkheden van matrassen te verbeteren. Het lectoraat beschikt over meerdere middelen om kunststoffen te verwerken en haar eigenschappen te analyseren. Ook is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met het recyclen van polyurethaan (de matrassen in dit project bestaan ook uit polyurethaan).

Uit eerdere gesprekken kwam naar voren dat drie verschillende technische oplossingen goed aansluiten op de kennis bij het lectoraat. In dit project wordt de haalbaarheid onderzocht van deze oplossingsrichtingen:
• Door vlokken te vermengen en te compounderen met een SEBS rubber, zou een thermoplastisch verwerkbare rubbercompund gemaakt kunnen worden
• Door vlokken te verhitten en samen te persen, zouden producten met een hogere dichtheid gemaakt kunnen worden
• Door te analyseren welke delen van matrassen herbruikbaar zouden kunnen zijn, zouden grote delen van matrassen hergebruikt kunnen worden
Deze drie oplossingsrichtingen worden in dit project nader verkend.

Centraal staat de onderzoeksvraag:
Wat is de technische haalbaarheid van genoemde drie oplossingsrichtingen en wat zijn aanbevelingen voor vervolgonderzoek?

Daarbij worden de volgende resultaten opgeleverd:
• Rapportage bevindingen en aanbevelingen compounderen met SEBS
• Rapportage bevindingen en aanbevelingen platen persen uit matrasvlokken
• Rapportage en aanbevelingen hergebruik van matrasdelen

Deelnemen partijen zijn schakels in een substantieel deel van de supply chain (aanlevering) van matrassen aan onder andere de gezondheidszorg. De te onderzoeken matrassen zijn zeer consistent in samenstelling en constructie.

Details

Project number

KIEM.CIE.03.001

Main applicant

Ir. J.H.D. Voerman

Affiliated with

Saxion Hogeschool, College van Bestuur

Duration

01/09/2018 to 29/08/2019