Beleidsvoerend vermogen van basisscholen

Summary

Basisscholen krijgen steeds meer autonomie en daarmee vrijheid om eigen beleid te voeren. Dit stelt eisen aan het beleidsvoerend vermogen, zowel van scholen als van schoolbesturen. In dit onderzoek wordt nagegaan in welke mate basisscholen beleidsvoerend vermogen hebben en welke factoren hierop van invloed zijn. Speciale aandacht gaat uit naar de wijze waarop scholen omgaan met drie recente beleidsverandringen: invoering lumpsum, vraaggerichte schoolbegeleiding en nieuwe verhoudigen in/bekostiging van het onderwijsachterstandenbeleid.

Details

Project number

413-06-012

Main applicant

Dr. P.N. Karstanje

Affiliated with

Universiteit van Amsterdam, Kohnstamm Instituut

Team members

Dr. M.T. Glaudé, Dr. P.N. Karstanje, Drs. A.E. Verbeek

Duration

01/01/2007 to 13/02/2009