Thucydides: intellectuele competitie en zelfpresentatie in de 5e en 4e eeuw v.C.

Summary

Thucydides (5e/4e eeuw v. Chr.) heet traditioneel de eerste wetenschappelijke historicus. Ik stel daartegenover dat Thucydides' werk allereerst een demonstratief vertoon van technisch kunnen is, in competitie met de intelligentsia van zijn tijd. Zelfpresentatie en interesse in antropologie en retorica passen bij de intellectuele en maatschappelijke agenda van de 'sofisten'. Dit demonstreer ik in deelstudies naar Thucydides' verhouding tot Homerus, zijn expertiseclaim over de analyse van 'oorlog' en van maatschappelijke crisissituaties als pest en burgeroorlog, en zijn stoutmoedige zelfpresentatie. Dit werk verruimt onze kennis van het toenmalige intellectuele debat; deze inzichten zijn direct toepasbaar in het onderwijs over die periode.

Details

Project number

023.004.034

Main applicant

Drs. E.W.G. Haverbeke

Affiliated with

Universiteit Leiden, Faculteit der Geesteswetenschappen, Leiden University Centre for the Arts in Society (LUCAS)

Team members

Drs. E.W.G. Haverbeke

Duration

01/09/2014 to 06/10/2015