De onafhankelijkheid van de CvI's

Summary

De CvI's zijn onafhankelijke commissies die de vraag dienen te beantwoorden of een aangemelde leerling in aanmerking komt voor speciale onderwijszorg. In dit onderzoek wordt nagegaan in hoeverre de bestuurlijke organisatie en de organisatorische werkprocessen van de CvI voorzien in de wettelijk vereiste onafhankelijkheid van de indicatiestelling. Tevens wordt nagegaan wat de perceptie van ouders is van de positionering van de CvI's binnen de REC's en in hoeverre de ouders de indicatiestelling als onafhankelijk van belangen van de verschillende betrokkenen ervaren

Details

Project number

413-04-005

Main applicant

Dr. M.M. Vergeer

Affiliated with

Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding

Team members

N.B. Niet bekend

Duration

01/11/2004 to 27/10/2006