Documenten

De commissie beschikte over de volgende documenten. In de Terms of Reference portfolio-evaluatie NWO- en KNAW-instituten 2018 staat de opdracht van het bestuur van de KNAW en de Raad van Bestuur van NWO aan de commissie. De nulmeting  is het resultaat van de eerste fase van de portfolio-evaluatie. Dit is een door NWO en KNAW zelf opgesteld overzicht van feiten over de instituten en een beschrijving van hun (beleids-)omgeving.

Terms of Reference portfolio-evaluatie NWO- en KNAW-instituten 2018

Visie KNAW op het institutenbestel

Visie NWO op de NWO-instituten in nationale en internationale context

Portfolio-evaluatie NWO-KNAW Nederlands Herseninstituut

Portfolio-evaluatie NWO-KNAW Huygens ING

Portfolio-evaluatie NWO-KNAW Meertens Instituut

Portfolio-evaluatie NWO-KNAW Westerdijk Fungal Biodiversity Institute