Prof. dr. N. (Naomi) Ellemers

Sociale Psychologie van de Organisatie, Universiteit Leiden, Spinozalaureaat 2010

Ellemers-004.jpg

Naomi Ellemers (1963) onderzoekt de sociale psychologie van de organisatie. Hoe werken mensen met elkaar samen? Wat zijn daarvan de gevolgen voor hun motivatie, hun prestaties en hun vermogen tot innovatie? Ellemers bestudeert daarbij vooral de rol van statusverschillen tussen groepen. Bijvoorbeeld door te kijken naar de loopbaanontwikkeling van vrouwen en minderheden. Ellemers combineert haar onderzoek in de organisatiepraktijk met laboratoriumexperimenten naar onderliggende psychologische processen. Een vrij zeldzame, maar vruchtbare combinatie, die nieuwe theoretische inzichten oplevert. Zo heeft Ellemers beargumenteerd én aangetoond dat mensen zich vooral inzetten als ze zich moreel kunnen identificeren met hun groep of organisatie. En dus niet als ze meer kunnen verdienen of betere loopbaanvooruitzichten hebben.

Ellemers studeerde psychologie in Berkeley (VS) en in Groningen. Ze behaalde haar doctoraaldiploma in 1987 cum laude. In 1991 promoveerde ze cum laude in Groningen op onderzoek naar strategieën die mensen uit groepen met lage status kunnen gebruiken om hun positie te verbeteren. Vanaf 1991 was ze universitair docent en van 1996 tot 1998 hoofddocent aan de VU Amsterdam. Sinds 1999 is ze hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Ellemers kreeg in 1991 de prijs voor beste VU-docent van de opleiding psychologie. In 2008 ontving ze de Kurt Lewin Award, de driejaarlijkse prijs van de European Association of Experimental Social Psychology. Eind januari 2010 ontving zij in aanwezigheid van prinses Máxima de eerste KNAW 'Merianprijs voor vrouwen in de wetenschap'.

Ellemers sleepte talrijke Nederlandse en internationale subsidies binnen. Ze begeleidde onder andere Dennis Bleeker en Serena Does, twee Mozaïekwinnaars, en leidt een groot onderzoeksproject over waardeconflicten. Ze vervult belangrijke functies binnen internationale wetenschappelijke verenigingen en redacties van wetenschappelijke tijdschriften. Ze beoordeelt subsidieaanvragen voor de NWO's van Amerika, Australië, Zuid-Afrika en Israël. Van 2004 tot 2007 was ze bestuurslid van het NWO-gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

Ellemers ontwikkelde diverse opleidingen. Waaronder een tweejarige research master en loopbaancursussen voor vrouwelijke wetenschappers. Ze was gastdocent in Münster, Amherst, Canberra, Brisbane en Bologna.

Buitenlandse experts loven Ellemers. Ze wordt tweeënhalve keer vaker geciteerd dan haar vakgenoten. Ellemers behoort wereldwijd tot de tien beste wetenschappers in haar vakgebied. Ze voegt nieuwe theoretische inzichten toe over het gedrag van individuen in groepen. En over het gedrag van groepen ten opzichte van elkaar. Ze is, kortom, een excellente en bijzonder invloedrijke sociaal psycholoog. Een Spinozapremie waardig.