NWO-bijdrage aan de topsectoren 2018-2019

Met het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 onderschrijven overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen de inhoudelijke ambities voor de topsectoren met als doel het Nederlandse kennis- en innovatiesysteem te versterken. In totaal wordt over twee jaar een bedrag van 4,7 miljard euro geïnvesteerd. NWO draagt hier 550 miljoen euro aan bij voor hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek. Bekijk hieronder de concrete voorstellen voor de bijdrage van NWO aan het topsectorenbeleid voor 2018-2019.

Per topsector