• Vernieuwingsimpuls

 • Het Nederland - CGIAR onderzoeksprogramma

 • Open Technologie Programma

 • Rubicon

 • Cyber Security

 • Food & Business Research

 • Conflict and Cooperation in the Management of Climate Change CCMCC

 • New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe (NORFACE)

 • Onderzoekstalent

 • Samenwerking Indonesië

 • Assumptions - Supporting the Political Role of Civil Society Organisations for Inclusive Development

 • CoCooN

 • Creatieve industrie

 • Joint SDG research initiative

 • Perspectief

 • Security and Rule of Law

 • Sexual and Reproductive Health and Rights (SRHR)

 • Smart Culture

 • Take-off

 • Urbanising Deltas of the World

 • Bouwstenen van leven

 • Duurzame living labs

 • High Tech Systemen en Materialen

 • Integrator

 • Long term EU-Africa research and innovation partnership on food and nutrition security and sustainable agriculture LEAP-Agri

 • Maatschappelijk verantwoord innoveren

 • NWO Natuurkunde Vrije programma's

 • Open Mind

 • Open Programma

 • Open competitie - SGW

 • Open competitie ENW

 • Partnership

 • Promoties in de geesteswetenschappen

 • Replicatiestudies

 • Research for Inclusive Development in Sub-Saharan Africa

 • Samenwerking China (JSTP)

 • Spinozapremie

 • Sport

 • Vrije competitie

 • Archeologische vondsten van (inter)nationaal belang

 • Astrochemie

 • Autisme schizofrenie en andere psychotische stoornissen

 • Complexiteit

 • DeepNL

 • Demonstrator

 • Duurzame bereikbaarheid van de Randstad

 • ECHO-subsidies

 • ERA-net BiodivERsA

 • Energietransities

 • FLAG-ERA

 • Global Health Policy and Health Systems

 • Industrial Doctorates

 • Integrated Ocean Discovery Program

 • Integrated Programmes

 • International Continental Scientific Drilling Program - ICDP

 • Internationalisering geesteswetenschappen

 • Investeringen NWO groot

 • Investeringen NWO middelgroot

 • JPI Climate

 • JPI Cultural Heritage and Global Change

 • JPI URBAN EUROPE

 • Museumbeurzen

 • Nationale Wetenschapsagenda

 • Nationale roadmap grootschalige investeringen

 • Nederlands Polair programma

 • Open Research Area Plus

 • Planeet en exoplaneet onderzoeksprogramma

 • Samenwerking India - Urban Water Systems

 • Science4Arts

 • Smart Urban Regions for the Future (SURF)

 • Sociale Infrastructuur Agenda

 • Stevinpremie

 • Topsector Logistiek

 • Trans-Atlantisch Platform T-AP

 • Vluchtelingen in de wetenschap

 • Westerdijk Talentimpuls

 • Wiskundeclusters