Deadline Praktijkgericht Onderwijsonderzoek - Gedrag en Passend Onderwijs - derde ronde

21
Jan 2020

14:00 uur

The “Gedrag en passend onderwijs” (behaviour and education) round is a grant for schools and educational researchers. Since this round is focused on Dutch education, all documentation is in Dutch. De deadline voor de startaanvraag is 10 maart 2020, 14.00 uur. De deadline voor intentieverklaringen was 21 januari 2020, 14.00 uur.