Deadline Peil.onderwijs Burgerschap einde basisonderwijs

15
Nov 2018

14.00

Voor deze subsidieronde kunnen aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van het peilings- en verdiepend onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot Burgerschap einde basisonderwijs. De sluitingsdatum voor het indienen van intentieverklaringen is 15 november 2018, om 14:00 uur. De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 13 december 2018, om 14:00 uur.