Meaning of corporate identity

NWO wants impactful science that listens and connects. The new house style warms us up, opens us up and at the same time shows us who we are: NWO for science and society. Sometimes images say more than words.

(in Dutch)

Bij de ontwikkeling van het logo en de huisstijl is gezocht naar een grafische taal die zo goed mogelijk past bij waar NWO zich begeeft en zo duidelijk mogelijk weerspiegelt wie NWO is en waar zij voor staat.

Hierbij heeft het vormgevingsbureau zich laten inspireren door een begrip dat bekend staat als ‘de gulden snede’. Dit vindt zijn oorsprong in de wiskunde waar de eigenschappen al duizenden jaren worden bestudeerd.

De gulden snede

De gulden snede is de verdeling van een lijnstuk in twee delen in een speciale verhouding (a:b=(a+b):a), die overeenkomt met de Griekse letter phi (ongeveer 1,61803399). Deze verhouding wordt ook uitgedrukt in vormen als cirkels en rechthoeken.

Een bekende uitwerking ervan kennen we als de ‘Fibonacci spiraal’, voortkomend uit de getallenrij van Fibonacci en toegepast op vierkanten en cirkels.

Gulden snede
Fibonacci spiraal uitmondend in gulden snede verhouding

De gulden snede en de wetenschap

Deze gulden snede is niet alleen een wiskundig wetenschappelijk fenomeen, maar zien we ook terug in het dagelijkse leven, zoals in de anatomie, astronomie, architectuur, kunst, muziek, design. Een niet onomstreden theorie luidt dat de verhouding dusdanig veel in de natuur voorkomt, dat mensen het van nature esthetisch aantrekkelijk vinden. Vanwege deze gedachte staat de gulden snede ook wel bekend als de ‘divine proportion’.

De gulden snede is in duizenden jaren vele waarden en betekenissen toegekend. Net zoveel wetenschappers hebben deze bewezen als onderuitgehaald. Zo blijft het een voortdurend onderwerp van discussie en nieuw onderzoek.

De gulden snede en de wetenschap
De gulden snede is niet alleen een wiskundig wetenschappelijk fenomeen, maar is ook terug te zien in het dagelijkse leven.

De gulden snede en NWO

De wetenschappelijke basis van de gulden snede die zichtbaar is in het dagelijkse leven is door te trekken naar NWO, die onderzoek bevordert met maatschappelijke impact. Net als de gulden snede verbindt NWO vele terreinen en disciplines.

De vormentaal van de gulden snede geven bovendien extra lading aan het ontwerp van de huisstijl. Zo straalt het hoekige van het logo, opgebouwd uit een gulden rechthoek, stevigheid en betrouwbaarheid uit. En staan cirkels als huisstijlelementen voor de oneindige ontwikkeling van kennis en inzicht.

Tezamen met kleur-, lettertypen- en beeldgebruik maakt dit een huisstijl die past bij de identiteit van NWO, die herkenbaar en onderscheidend is en toch voldoende ruimte biedt om nog jarenlang mee te gaan.

De gulden snede en NWO
De gulden snede en NWO