Interview met Marcel Levi over de strategie

Bestuursvoorzitter Marcel Levi overhandigde op 6 juli 2022 het eerste (digitale) exemplaar aan minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En daarmee was de nieuwe strategie een feit. Wat staat er in? Drie vragen aan Marcel Levi over de nieuwe strategie.

Marcel Levi Onderzoek 7 Column

 • Wat is de belangrijkste boodschap van de strategie?

  De titel spreekt eigenlijk voor zich: wetenschap werkt! Dat is natuurlijk de belangrijkste boodschap uit de nieuwe strategie. Fantastische nieuwe ideeën. Inzichten en toepassingen waar we voorheen nog niets van wisten. Concrete oplossingen voor vraagstukken in het hier en nu. Wetenschappelijk onderzoek – fundamenteel, toegepast en praktijkgericht – levert een ongelooflijk belangrijke bijdrage aan wie wij zijn als mens. Als samenleving.

  Als NWO hebben we de verantwoordelijkheid om eraan bij te dragen dat wetenschap ook zo kan werken. Dat wetenschap de rol kan vervullen die de samenleving vraagt. En dat wetenschap de samenleving kan verwonderen en inspireren, en daarmee kan verrijken. Als NWO doen we dat in de rol van financier en uitvoerder, dat laatste via onze instituten. Daarbij fungeren we als verbinder van partijen die bij wetenschappelijk onderzoek betrokken zijn.

  NWO-strategie 2023-2026

 • Hoe ambitieus zijn de plannen, gaat er veel veranderen ten opzichte van nu?

  De plannen zijn behoorlijk ambitieus. Centraal in de nieuwe strategie staan vier bouwstenen die voor een goed functionerend systeem cruciaal zijn. Een gezonde onderzoekscultuur, waarin bijvoorbeeld aandacht is voor diversiteit en inclusie, voor wetenschappelijke integriteit, voor duurzaamheid en voor open science. Een robuust onderzoeksstelsel, waarin talent de ruimte krijgt en waarin onderzoeksinfrastructuren en ons financieringsinstrumentarium bijdragen aan een bloeiende wetenschap. Coherente onderzoeksagenda’s, waarin we kennispartners en maatschappij verbinden, over grenzen van disciplines, vormen van onderzoek en landen heen. En een onbelemmerde samenwerking, waarin stimulerende voorwaarden en eenvoudige eisen zorgen voor geïnspireerde onderzoekers die mondiale uitdagingen durven aan te pakken. 

  Aan elke bouwsteen zijn ambities gekoppeld waar NWO de komende jaren werk van gaat maken. In totaal zijn er 38 ambities geformuleerd.

  Bekijk ambities

 • Wat gaan wetenschappers in hun dagelijkse werk merken van de nieuwe strategie van NWO?

  Wij willen bijdragen aan de vermindering van de werklast voor onderzoekers, zuinig omgaan met hun tijd. Zodat zij zoveel mogelijk tijd overhouden voor het doen waar ze goed in zijn: onderzoek. Daarom is een aantal ambities uit de strategie gericht om het voor hen eenvoudiger te maken.  Bijvoorbeeld door onze aanvraagprocedures te versnellen, te vereenvoudigen en administratief zo licht mogelijk te laten zijn. Ook gaat NWO met kennisinstellingen op instellingsniveau  afspraken maken rondom thema’s als open access, datamanagement en diversiteit- en inclusiebeleid. Daarmee kunnen we eisen op het niveau van de aanvrager vervolgens laten vallen. Dit draagt niet alleen bij aan een gezonde onderzoekscultuur binnen de instellingen, maar ook aan een vermindering van de werklast voor aanvragers.