NWA-route 'Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling'

Grote verschillen tussen arm en rijk verhinderen een effectieve aanpak van vele mondiale uitdagingen zoals armoede, klimaatverandering, veiligheid en migratie, voedselzekerheid, duurzame energie en gender ongelijkheid. Vele mondiale uitdagingen liggen niet alleen ten grondslag aan de verschillen tussen arm en rijk, maar vergroten deze zelfs. Een NWA-route ‘SDG’s voor inclusieve mondiale ontwikkeling’ daagt uit tot nieuwe verbindingen.Onderzoek naar mondiale uitdagingen vanuit het inclusieve perspectief vormt een bron van inspiratie en motivatie voor onderzoekers, legt de basis voor een degelijke probleemanalyse en kan bijdragen aan het identificeren van nieuwe benaderingen en oplossingen voor mondiale uitdagingen.