Investeringsvoorstel NWA-route 'Sustainable Development Goals voor inclusieve mondiale ontwikkeling'

De mondiale benadering van de Sustainable Development Goals (SDGs) vereist nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde inzichten. Daarnaast is een kennisinfrastructuur die ruimte biedt aan pluriforme waarde- en kennissystemen onontbeerlijk voor het ontwikkelen, managen en delen van nieuwe wetenschappelijke kennis, technologie en praktijkervaring. In dit investeringsvoorstel aan de Stuurgroep van de Nationale Wetenschapsagenda zijn twee ‘radicaal nieuwe benadering’ van wetenschappelijk onderzoek naar inclusieve mondiale ontwikkeling benoemd: 1) een wetenschappelijke systeembenadering en 2) kennisinfrastructuur voor waarde- en kennispluriformiteit. Dit investeringsvoorstel vormt, samen met de voorstellen vanuit de andere NWA-routes, de basis voor een investeringsagenda, waarmee de Stuurgroep de politiek wil verleiden om een extra investering in wetenschap en innovatie te doen. Zij maakt hiermee inzichtelijk wat onderzoek en innovatie de samenleving te bieden hebben en wat kan worden bereikt met additionele investeringen voor vernieuwende samenwerking.