NWO-bijdrage 2018-2019 |Topsector Water & Maritiem

De onderzoeksprogrammering van NWO voor de Topsector Water & Maritiem (W&M) is de komende jaren gericht op de aanpak van de ‘Blauwe Route’. Deze route is het lange termijn perspectief van de innovatieagenda’s van de drie TKI’s binnen W&M en heeft als ondertitel: ‘Water als weg naar innovatieve en duurzame groei’. Met NWO wordt hiervoor een topsectorbrede PPS2 call gerealiseerd gericht op de vier thema’s uit de NWA ‘Blauwe Route’; Leven in de Delta, Water als bron, Water als blauwe weg en Leven op het water.