NWO-bijdrage 2018-2019 |Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U)

De onderzoeksprogrammering voor Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) is de komende jaren gericht op de gezamenlijke realisatie van PPS-programma’s. Voor deze topsector zijn crossovers met andere topsectoren zeer belangrijk. Zo gaat NWO een programma ‘High Tech to Feed the World’ uitvoeren voor en met de topsectoren Agri & Food, HTSM, ICT en T&U. Het Graduate School Programma voor T&U wordt gecontinueerd, en daarnaast uitgebreid met een Agri&Food component. Ook is er een PPS3-programma op het onderwerp ‘Abiotisch Stress in Planten’ voorzien.