Materialen NL - NWO-materialenonderzoek (tabel 2)

Tabel 2 geeft de opbouw van de financiering per NWO-instrument weer.