NWO-bijdrage 2018-2019 | Topsector Life Sciences & Health

De propositie van NWO voor de periode 2018-2019 voor Life Sciences & Health kenmerkt zich enerzijds door het voortzetten van een aantal succesvolle activiteiten die in voorgaande jaren zijn ingezet en anderzijds door nieuwe initiatieven waarbij vooral ingezet wordt op cross-overs met andere topsectoren, zoals High Tech Systemen en Materialen, ICT, Chemie, Water & Maritiem, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, en Creatieve Industrie.