NWO-bijdrage 2018-2019 |ICT binnen de topsectoren 2018-2019

Deze propositie is gericht op het versterken van de ICT-kennisbasis en bouwt voort op de door het Team ICT in de KIA ICT uitgezette lijnen en de eerdere proposities. Een update van de KIA ICT in 2017 leverde op dat de vier eerder geïdentificeerde actielijnen nog steeds actueel zijn en de kapstok vormen voor onderzoek in en met ICT. Binnen en overstijgend aan deze actielijnen worden in deze propositie vier onderwerpen aangepakt, namelijk Big data, Cyber security, Blockchain en Artificiële intelligentie en autonome systemen.