NWO-bijdrage 2018-2019 |Topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

Met de opzet van HTSM-propositie 2018-2019 wordt voortgebouwd op de door het Topteam HTSM ondersteunde invulling van de voorgaande periodes. Hierbij wordt de basis gevormd door de programmering van een jaarlijkse HTSM-brede call.