NWO-bijdrage 2018-2019 |Topsector Energie

De NWO-onderzoeksprogrammering voor de topsector Energie is voor 2018–2019 gericht op de wetenschappelijke basis voor een succesvolle uitvoering van de Energieagenda, die moet leiden tot een verschuiving naar een betaalbaar, betrouwbaar, veilig en duurzaam energiesysteem. Hierbij is in het bijzonder aansluiting gezocht met de transitiepaden die volgen uit de Energieagenda, de NWA-route ‘Energietransitie’ en de maatschappelijke uitdaging Energietransitie & CO2-reductie.