NWO-bijdrage 2018-2019 | Topsector Agri & Food

De onderzoeksprogrammering voor Agri & Food zal de komende jaren gericht zijn op de gezamenlijke realisatie van PPS2- en PPS3-programma’s. Voor Agri & Food is een samenhangende PPS-programmering en samenwerking met andere topsectoren zeer belangrijk. Zo gaat NWO een programma ‘High Tech to Feed the World’ uitvoeren voor en met de topsectoren Agri & Food , HTSM, ICT en T&U. Het Graduate School Programma voor T&U wordt, naast continuering voor T&U, uitgebreid met een Agri & Food component. Ook is er ruimte voor PPS3-programma’s in samenwerking met de PPSorganisaties TiFN en CCC.