NWO-bijdrage Kennis- en innovatieconvenant 2020-2023

De NWO-bijdrage aan het Kennis- en Innovatiecovenant 2020-2023 is gereserveerd voor fundamenteel en praktijkgericht onderzoek in PPS-verband. Via dit convenant investeren kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheden en andere publieke partijen gezamenlijk in innovatie. De investering van NWO sluit aan bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet.