Flyer Kennisbenutting

Deze flyer maakt duidelijk hoe kennisbenutting ondersteunend kan zijn aan de mogelijke bijdrage vanuit onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld binnen het Kennis- en innovatieconvenant 2020-2023. Versie: januari 2020