Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019

In het Kennis- en Innovatiecontract 2018-2019 bekrachtigen bedrijven, maatschappelijke instellingen, kennispartijen en overheden hun inzet op de belangrijke innovatiethema's voor de jaren 2018-2019. Daarmee wordt voortgebouwd op de samenwerking die de afgelopen jaren in gang is gezet. In totaal leggen publieke en private partners samen jaarlijks ca. 2,4 miljard in, waarvan ca. 1,3 miljard vanuit private en ca. 1,1 miljard vanuit publieke middelen.