NWO Regeling Subsidies, versie mei 2011

In december 2015 is een nieuwe NWO-regeling subsidies van kracht geworden. Die is van toepassing op onderzoek gebaseerd op NWO Calls for proposals gepubliceerd op of na 1 december 2015. Kijk voor de huidige versie op www.nwo.nl/subsidieregeling.