NWO Regeling Subsidies, versie mei 2011

Op 1 mei is de nieuwe NWO-subsidieregeling 2017 van kracht geworden. Die is van toepassing op onderzoek gebaseerd op NWO Calls for proposals gepubliceerd op of na 1 mei 2017. De regelingen in het document 'NWO-regeling subsidies, versie december 2011' zijn derhalve alleen van toepassing op onderzoek dat is gebaseerd op NWO 'Calls for proposals' gepubliceerd tot en met 30 november 2015.