NWO-subsidieregeling 2017

Op 1 mei 2017 is de nieuwe NWO-subsidieregeling 2017 van kracht geworden. Deze is van toepassing op onderzoek dat is gebaseerd op NWO-brochures dan wel Calls for proposals die gepubliceerd zijn op of na 1 mei 2017.