NWO Regeling Subsidies, versie mei 2011

De regelingen in het document 'NWO-regeling subsidies, versie december 2011' is alleen van toepassing op onderzoek dat is gebaseerd op NWO 'Calls for proposals' gepubliceerd tot en met 30 november 2015. Kijk voor de huidige subsidieregeling op www.nwo.nl/subsidieregeling.