NWO Regeling Subsidies, versie december 2015

In december 2015 is een herziene 'NWO-regeling subsidies' van kracht geworden. De regelingen in het document 'NWO-regeling subsidies, versie december 2015' zijn alleen van toepassing op onderzoek dat is gebaseerd op NWO 'Calls for proposals' die gepubliceerd zijn op of na 1 december 2015 en tot en met 30 april 2017. Inmiddels is de NWO-subsidieregeling 2017 van kracht. Kijk voor de huidige subsidieregeling op www.nwo.nl/subsidieregeling.