NWO Regeling Subsidies, versie december 2015

In december 2015 is een nieuwe 'NWO-regeling subsidies' van kracht geworden. De regelingen in het document 'NWO-regeling subsidies, versie december 2015' zijn derhalve alleen van toepassing op onderzoek dat is gebaseerd op NWO 'Calls for proposals' die gepubliceerd zijn op of na 1 december 2015.