Nieuw NWO | Een jaar later

Het enthousiasme is nog springlevend, en nieuw beleid is in de maak. Maar het oogsten zal nog even op zich laten wachten. Drie verse NWO-bestuursleden blikken terug, een jaar na hun aantreden. Tekst: Manou van Hintum