Science for Development: Over alle grenzen

Het nieuwe NWO wil domeinoverstijgend en vraaggestuurd werken. Dat klinkt mooi, maar wat betekent het in de praktijk? Bij NWO-WOTRO Science for Global Development weten ze wat het is om doelgericht en grenzenloos aan de slag te gaan. Het doel is ambitieus: duurzame ontwikkeling wereldwijd.