ExperimentNL 2017 | Eer voor exoten

Uitheemse soorten hebben een slechte reputatie. Maar dat is niet altijd terecht. Sterker nog: sommige exoten zijn juist gunstig, ontdekte waterecoloog Bart Grutters tijdens zijn onderzoek naar uitheemse waterplanten.