Nationale werkconferentie | Aanvraagdruk en beoordelingsprocedures | samenvatting

Samen met wetenschappers, bestuurders van kennisinstellingen, beleidsmakers en partners van NWO (o.a. KNAW, VSNU, ministeries en bedrijfsleven) bracht NWO op 4 april tijdens een nationale conferentie maatregelen in kaart om de aanvraagdruk te verminderen, het lage honoreringspercentage te verhogen en de NWO-beoordelingsprocedures verder te verbeteren. Een samenvatting.