Maatregelen NWO om aanvraagdruk te reduceren

Deze notitie geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten die NWO in de werkconferenties heeft besproken en getoetst in het rectorencollege van de VSNU. Hierbij gaat het om (1) maatregelen die NWO zal uitwerken en implementeren, (2) maatregelen waarvoor NWO aanvullend onderzoek nodig acht alvorens deze verder te overwegen, (3) maatregelen die NWO (vooralsnog) niet zal implementeren. Per maatregel zijn de overwegingen van NWO vetgedrukt weergegeven Tot slot bevat het overzicht (4) enkele gerelateerde maatregelen ten aanzien van “selectiecriteria en overige afspraken”.