Leaflet Kennisbenutting

Via haar kennisbenuttingsbeleid bevordert NWO de mogelijke bijdrage vanuit onderzoek aan maatschappelijke vraagstukken door het stimuleren van productieve interacties met maatschappelijke belanghebbenden. Deze leaflet gaat in op de NWO-benadering van het bevorderen van maatschappelijke impact door kennisbenutting en de implementatie van het NWO-kennisbenuttingbeleid, met onder andere drie impactbenaderingen. Versie: februari 2020.