Diversity Initiative Award

De Diversity Initiative Award is voor initiatieven die de diversiteit binnen het veld vergroten. Per jaar wordt een winnaar aangewezen. De laureaten krijgen een bedrag van 50k€. Dat bedrag is bedoeld voor besteding passend bij de achtergrond van de prijs.

Waarvoor

Met de Diversity Initiative Award wil het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen effectieve initiatieven belonen die de diversiteit en/of inclusie in de exacte en natuurwetenschappen vergroten. Inclusie en diversiteit zijn belangrijk voor de kwaliteit van de wetenschap en voor de impact van de wetenschap op de maatschappij. In Nederland zijn Nederlandse onderzoekers met een niet-westerse migratieachtergrond, en soms ook buitenlandse onderzoekers, ondervertegenwoordigd in bèta disciplines. Daarnaast is ook het percentage vrouwen werkzaam in de exacte en natuurwetenschappen laag: 16% van hoogleraren in bèta disciplines zijn vrouwen (bron: LNVH Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2020).

Met deze Diversity Initiative Award wil NWO de aandacht vestigen op (kleinschalige) initiatieven die geleid hebben tot meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. NWO wil initiatieven in het licht zetten die een inspiratiebron en motivatie zijn voor anderen. Deze prijs is bedoeld voor een wetenschapper (trekker/initiatiefnemer) of een wetenschappelijk team of afdeling.

Winnaars Diversity Initiative Award 2021

De Diversity Initiative Award gaat naar Sisters in Science NL opgericht door Mimi den Uijl, Lotte Schreuders en Noor Abdulhussein, Universiteit van Amsterdam.

 • Wie

  Iedereen kan één of meerdere voordracht(en) indienen. Het is ook mogelijk jezelf of je eigen team voor te dragen.

 • Wat

  De Diversity Initiative Award bedraagt 50k€. De ontvanger geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid, zolang het bijdraagt aan het doel van de prijs.

 • Wanneer

  Voordrachten indienen is momenteel niet mogelijk.

 • Hoe

  Voor de voordracht dient het “Nominatieformulier” gebruikt te worden. Het nominatieformulier is te downloaden onder ‘gerelateerde documenten’. De voordrachten dienen in het Engels te worden geschreven en in overeenstemming te zijn met DORA. Mocht er een document alleen in het Nederlands beschikbaar zijn, neem dan contact op met de secretaris van de prijs, dr. Silke Diedenhofen, via ENWprijzen@nwo.nl of telefonisch via +31 70 34 94261.

  Het nominatieformulier bevat de volgende onderdelen:

  1. Het voorblad (verplicht) met de algemene gegevens over de initiatiefnemers en degene die voordraagt.
  2. De nominatiebrief (verplicht, maximaal twee pagina’s), waarbij de indiener uitlegt waarom het initiatief de prijs zou moeten winnen en hoe de in deze Call for Nominations genoemde beoordelingscriteria op het initiatief van toepassing zijn.
  3. Bijlagen (optioneel, maximaal vijf pagina’s), zoals ondersteunend (visueel) materiaal van het initiatief en ondersteuningsbrieven van derden.
 • Beoordeling

  Criteria

  Het NWO-domein ENW wil effectieve initiatieven belonen die de diversiteit en/of inclusie in de exacte en natuurwetenschappen vergroten. Er is daarom gekozen voor de volgende criteria:

  • Het initiatief heeft als doel diversiteit en/of inclusie in de exacte en natuurwetenschappen te vergroten, bijvoorbeeld op het gebied van gender of mensen met een migratieachtergrond. Het initiatief heeft ófwel al een goed resultaat geboekt, ófwel blinkt uit in originaliteit en potentie;
  • Het initiatief is innovatief en vernieuwend;
  • Het initiatief heeft de potentie om langdurig voort te bestaan en het prijzengeld van de Diversity Initiative Award kan een wezenlijke bijdrage leveren aan het voortbestaan van dit initiatief;
  • Het initiatief is grotendeels opgezet door de wetenschapper of het team zelf en is opgezet naast het reguliere werk van de wetenschappers.

  Procedure

  Een beoordelingscommissie beoordeelt de nominaties en stelt een advies op. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de winnaars. Zie de brochure voor de volledige omschrijving.

 • Commissies Diversity Initiative Award

  2021

  Dr. Sahar El Aidy, RUG
  Prof. dr. ir. Tjerk Oosterkamp, UL
  Dr. ir. Animesh Trivedi,  VU
  Prof.dr. Eric Schranz, WUR
  Prof. dr. Sera Markoff,  UvA
  Prof. dr. Frederike Wagner-Cremer,  UU
  Dr. Andrea Fuster, TU/e
  Mary Tupan-Wenno, ECHO

  2020

  Dr. Daniela Wilson (Ass Prof), RU
  Prof. dr. T. (Tamalika) Banerjee, RUG
  Dr. K. (Katerina) Stankova, UM
  Prof.dr. M.E. (Eric) Schranz, WUR
  Prof. dr. C. (Carsten) Dominik, UvA
  Prof. dr. F. (Frederike) Wagner-Cremer,  UU
  Dr. Andrea Fuster, Eindhoven
  Mary Tupan-Wenno, ECHO