Disciplinecodes

Het is verplicht om in elke aanvraag de "main research field" op te nemen die het best overeenkomt met het onderwerp van uw onderzoeksvoorstel. Indien van toepassing kunt u ook andere relevante disciplines opnemen. De discipline-indeling staat los van de NWO-domeinindeling. U kunt alleen disciplines opnemen uit de door NWO vastgestelde lijst.

Hieronder vindt u een overzicht van de hoofddisciplines. Als u een hoofddiscipline selecteert wordt u verwezen naar betreffende sub-disciplines en bijbehorende codes. U kunt de code en discipline kopiëren naar uw aanvraagformulier. 

 • Aardwetenschappen

  • 15.10.00     Geochemie, geofysica
  • 15.20.00     Paleontologie, stratigrafie
  • 15.30.00     Geodynamica, sedimentatie, tektoniek, geomorfologie
  • 15.40.00     Gesteenten, mineralen, sedimenten
  • 15.50.00     Atmosfeerwetenschappen
  • 15.60.00     Hydrosfeerwetenschappen
  • 15.70.00     Geodesie, fysische geografie
  • 15.90.00     Aardwetenschappen, overig
 • Archeologie

  • 26.10.00    Prehistorie
  • 26.20.00    Oudheid en late Oudheid
  • 26.30.00    Niet-westerse archeologie
  • 26.40.00    Archeologie van de middeleeuwen
  • 26.50.00    Industriële archeologie
  • 26.60.00    Conservering en restoratie, musea
  • 26.70.00    Methoden en technieken
  • 26.90.00    Archeologie, overig
 • Area studies

  • 36.10.00    Aziatische talen en literaturen
  • 36.15.00    Aziatische religies en filosofieën
  • 36.20.00    Joodse studies
  • 36.25.00    Islamstudies
  • 36.30.00    Iraanse en Armeense studies
  • 36.35.00    Talen en culturen van Centraal-Azië
  • 36.40.00    Indiase Studies
  • 36.45.00    Talen en culturen van Zuid-Oost Azië
  • 36.50.00    Sinologie
  • 36.55.00    Talen en culturen van Japan
  • 36.90.00    Area studies, overig
 • Bedrijfskunde

  39.90.00    Bedrijfskunde

 • Bestuurskunde en politicologie

  • 44.10.00    Bestuurskunde
  • 44.20.00    Politicologie
 • Biologie

  • 22.10.00     Microbiologie
  • 22.20.00     Biogeografie, taxonomie
  • 22.30.00     Diergedrag, dierpsychologie
  • 22.40.00     Ecologie
  • 22.50.00     Plantkunde
  • 22.60.00     Dierkunde
  • 22.70.00     Toxicologie (milieu)
  • 22.80.00     Biotechnologie
  • 22.90.00     Biologie, overig
 • Communicatiewetenschappen

  47.90.00    Communicatiewetenschappen

 • Computers en geesteswetenschappen

  • 37.10.00    Software voor de Geesteswetenschappen
  • 37.20.00    Tekst- en content analyse
  • 37.30.00    Tekst- en taalkundige corpora
  • 37.40.00    Databases voor de Geesteswetenschappen
  • 37.50.00    Hypertexts en multimedia
  • 37.90.00    Computers en Geesteswetenschappen, overig
 • Culturele antropologie

  46.90.00    Culturele antropologie

 • Demografie

  48.90.00    Demografie

 • Diergeneeskunde

  24.00.90     Diergeneeskunde

 • Economie

  • 38.10.00    Micro-economie
  • 38.20.00    Macro-economie
  • 38.30.00    Econometrie
 • Filosofie

  • 33.10.00    Metafysica, theoretische filosofie
  • 33.25.00    Ethiek, moraalfilosofie
  • 33.30.00    Logica en geschiedenis van de logica
  • 33.35.00    Kenleer, wetenschapsleer
  • 33.40.00    Esthetica, kunstfilosofie
  • 33.45.00    Taalfilosofie, semiotiek
  • 33.50.00    Ideeëngeschiedenis en intellectuele geschiedenis
  • 33.55.00    Klassieke en middeleeuwse filosofie
  • 33.60.00    Moderne en contemporaine filosofie
  • 33.65.00    Politieke en economische filosofie
  • 33.90.00    Filosofie, overig
  • 10.10.00    Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek
 • Gender studies

  28.90.00    Gender studies 

 • Geneeskunde

  • 23.10.00     Pathologie, pathologische anatomie
  • 23.20.00     Organen en orgaansystemen
  • 23.30.00     Niet-orgaangebonden specialismen
  • 23.40.00     Gezondheidswetenschappen
  • 23.50.00     Bewegingswetenschappen
  • 23.60.00     Gerontologie
  • 23.70.00     Voeding
  • 23.80.00     Epidemiologie
  • 23.48.00     Organisatie van de gezondheidszorg (Health Services Research)
  • 23.42.00     Gezondheidsrecht
  • 23.44.00     Gezondheidseconomie
  • 23.46.00     Medische sociologie
  • 23.90.00     Geneeskunde, overig
 • Geografie / planning

  • 49.10.00    Geografie
  • 49.11.00    Planning
 • Geschiedenis

  • 27.10.00    Nabije en Midden Oosten
  • 27.20.00    Oudheid en late Oudheid
  • 27.30.00    Middeleeuwse geschiedenis
  • 27.40.00    Moderne en contemporaine geschiedenis
  • 27.50.00    Sociaaleconomische geschiedenis
  • 27.60.00    Culturele geschiedenis
  • 27.70.00    Vergelijkende politieke geschiedenis
  • 27.80.00    Bibliotheekwetenschap en archiefkunde
  • 27.90.00    Geschiedenis, overig
  • 10.10.00    Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek
  • 34.10.00    Geschiedenis van de antieke wetenschap
  • 34.20.00    Geschiedenis van de middeleeuwse wetenschap
  • 34.30.00    Geschiedenis van de moderne wetenschap
  • 34.40.00    Geschiedenis van de contemporaine wetenschap
  • 34.45.00    Geschiedenis van de technologie
  • 34.90.00    Wetenschapsgeschiedenis, overig
  • 35.10.00    Religiegeschiedenis
  • 35.20.00    Geschiedenis van het christendom
  • 35.30.00    Theologie en geschiedenis van theologie
 • Informatica

  • 16.10.00     Computersystemen, architecturen, netwerken
  • 16.20.00     Software, algoritmen, besturingssystemen
  • 16.30.00     Theoretische informatica
  • 16.40.00     Informatiesystemen, databases
  • 16.50.00     Gebruikersinterfaces, multimedia
  • 16.60.00     Kunstmatige intelligentie, expertsystemen
  • 16.70.00     Computer graphics
  • 16.80.00     Simulatie, virtual reality
  • 16.90.00     Informatica, overig 
  • 21.10.00     Bio-informatica/bio-statistiek, bio-mathematica, biomechanica
 • Kunst en architectuur

  • 29.10.00    Prehistorische en pre-klassieke kunst
  • 29.15.00    Oude en laatantieke kunst
  • 29.25.00    Middeleeuwse kunst
  • 29.30.00    Kunst van de Renaissance en barok
  • 29.35.00    Moderne en contemporaine kunst
  • 29.40.00    Oosterse kunst en architectuur
  • 29.45.00    Iconografie
  • 29.50.00    Architectuurgeschiedenis
  • 29.55.00    Stadsstudies
  • 29.60.00    Conservering en restoratie van cultureel erfgoed
  • 29.65.00    Musea en collecties
  • 29.90.00    Kunst en architectuur, overig
 • Levenswetenschappen

  • 21.10.00     Bio-informatica/bio-statistiek, bio-mathematica, biomechanica
  • 21.20.00     Biofysica, klinische fysica
  • 21.30.00     Biochemie
  • 21.40.00     Genetica
  • 21.50.00     Histologie, celbiologie
  • 21.60.00     Anatomie, morfologie
  • 21.70.00     Fysiologie
  • 21.80.00     Immunologie, serologie
  • 21.90.00     Levenswetenschappen, overig
 • Levenswetenschappen en geneeskunde

  20.10.00     Geschiedenis en filosofie van de levenswetenschappen, ethiek, evolutiebiologie

 • Milieuwetenschap

  50.90.00    Milieuwetenschap

 • Muziek, theater, uitvoerende kunsten en media

  • 32.10.00    Etnomuziekologie
  • 32.20.00    Muziekgeschiedenis en muziek iconografie
  • 32.30.00    Muziekwetenschap
  • 32.40.00    Opera en dans
  • 32.50.00    Theaterwetenschappen en iconografie
  • 32.60.00    Film, fotografie en audiovisuele media
  • 32.70.00    Journalistiek en massacommunicatie
  • 32.80.00    Media studies
  • 32.90.00    Muziek, theater, uitvoerende kunsten en media, overig
 • Natuurkunde

  • 2.10.00    Subatomaire fysica
  • 12.20.00    Nanofysica/-technologie
  • 12.30.00    Gecondenseerde materie en optische fysica
  • 12.40.00    Fysica van levensprocessen
  • 12.50.00    Fusiefysica
  • 12.60.00    Fenomenologische fysica
  • 12.70.00    Overige fysica
  • 12.80.00    Theoretische natuurkunde
 • Natuurwetenschap en techniek

  10.10.00     Geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen en techniek

 • Onderwijswetenschappen

  1.90.00    Onderwijswetenschappen

 • Ontwikkelingsstudies

  51.90.00    Ontwikkelingsstudies

 • Pedagogiek

  42.00.00    Pedagogiek

 • Psychologie

  • 40.10.00    Klinische psychologie
  • 40.20.00    Biologische en medische psychologie
  • 40.30.00    Ontwikkelingspsychologie
  • 40.40.00    Psychonomie en cognitieve psychologie
  • 40.50.00    Sociale psychologie en organisatiepsychologie
  • 40.60.00    Psychometrie
 • Recht

  • 43.10.00    Privaatrecht
  • 43.20.00    Staatsrecht en bestuursrecht
  • 43.30.00    Internationaal en Europees recht
  • 43.40.00    Strafrecht en criminologie
 • Religiestudies en theologie

  • 35.10.00    Religiegeschiedenis
  • 35.20.00    Geschiedenis van het christendom
  • 35.30.00    Theologie en geschiedenis van theologie
  • 35.40.00    Bijbelwetenschappen
  • 35.90.00    Religiestudies en theologie, overig
 • Scheikunde

  • 13.10.00     Analytische chemie
  • 13.20.00     Macromoleculaire chemie, polymeerchemie
  • 13.30.00     Organische chemie
  • 13.40.00     Anorganische chemie
  • 13.50.00     Fysische chemie
  • 13.60.00     Katalyse
  • 13.70.00     Theoretische chemie, kwantumchemie
  • 13.90.00     Scheikunde, overig
 • Sociologie

  45.90.00    Sociologie

 • Sterrenkunde, astrofysica

  • 17.10.00     Planetenonderzoek
  • 17.90.00     Sterrenkunde, overig
 • Taal en literatuur

  • 31.10.00    Pre-klassieke filologie en literatuur
  • 31.15.00    Griekse en Latijnse taal en cultuur
  • 31.20.00    Middeleeuwse en neo-Latijnse talen en culturen
  • 31.25.00    Middeleeuwse Europese talen en culturen
  • 31.30.00    Moderne Europese talen en culturen
  • 31.35.00    Anglo-Amerikaanse literatuur
  • 31.40.00    Spaanse en Braziliaanse literatuur
  • 31.45.00    Afrikaanse talen en culturen
  • 31.50.00    Vergelijkende literatuurwetenschap
  • 31.90.00    Taal en literatuur, overig
 • Taalkunde

  • 30.10.00    Fonetiek en fonologie
  • 30.15.00    Morfologie, grammatica en syntax
  • 30.20.00    Semantiek en taalfilosofie
  • 30.25.00    Taaltypologie en vergelijkende taalkunde
  • 30.30.00    Dialectologie, taalkundige geografie, sociolinguïstiek
  • 30.35.00    Lexica en lexicografie
  • 30.40.00    Psycholinguïstiek en neurolinguïstiek
  • 30.45.00    Computationele taalkunde en filologie
  • 30.50.00    Linguïstische statistiek
  • 30.55.00    Taalonderwijs en taalverwerving
  • 30.60.00    Vertaalstudies
  • 30.90.00    Taalkunde, overig
 • Technische wetenschappen

  • 14.10.00     Materiaalkunde
  • 14.20.00     Werktuigbouwkunde
  • 14.30.00     Elektrotechniek
  • 14.40.00     Bouwkunde, civiele techniek
  • 14.50.00     Chemische technologie, procestechnologie
  • 14.60.00     Technische aardwetenschappen
  • 14.70.00     Technology assessment
  • 14.80.00     Nanotechnologie
  • 14.90.00     Technische wetenschappen, overig
 • Wetenschapsgeschiedenis

  • 34.10.00    Geschiedenis van de antieke wetenschap
  • 34.20.00    Geschiedenis van de middeleeuwse wetenschap
  • 34.30.00    Geschiedenis van de moderne wetenschap
  • 34.40.00    Geschiedenis van de contemporaine wetenschap
  • 34.45.00    Geschiedenis van de technologie
  • 34.50.00    Wetenschapsmusea en -collecties
  • 34.90.00    Wetenschapsgeschiedenis, overig
 • Wiskunde

  • 11.10.00     Logica, verzamelingen en getallenleer
  • 11.20.00     Algebra, groepentheorie
  • 11.30.00     Functies, differentiaalvergelijkingen
  • 11.40.00     Fourieranalyse, functionaalanalyse
  • 11.50.00     Meetkunde, topologie
  • 11.60.00     Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek
  • 11.70.00     Operationele research
  • 11.80.00     Numerieke analyse
  • 11.90.00     Wiskunde, overig