Definities kennisbenutting

De termen productieve interacties, kennisbenutting en maatschappelijke impact hebben vele interpretaties. De Raad van Bestuur heeft vastgesteld hoe deze door NWO worden gehanteerd.

 • Maatschappelijke impact

  Maatschappelijke (culturele, economische, industriële, ecologische of sociale) veranderingen die (mede) het gevolg zijn van door onderzoek gegenereerde kennis en kunde.

 • Kennisbenutting

  De toepassing van kennis door productieve interacties met een belanghebbende doelgroep om maatschappelijke – waaronder economische – waarde te creëren.

 • Productieve interacties

  Een ‘interactie’ is een contact tussen een onderzoeker en een belanghebbende doelgroep. Dit is productief als belanghebbende doelgroepen proberen om de kennis te gaan gebruiken om maatschappelijke doelen te vervullen. Interacties kunnen direct/persoonlijk, indirect of financieel zijn. Het aantal en de kwaliteit van de productieve interacties vormen een maat voor de kans op maatschappelijke impact.

 • Output

  Directe inzichten vanuit een project of programma.

 • Outcome

  Veranderingen in gedrag, relaties, acties en activiteiten als gevolg van het benutten van output.

Deze definities hebben sterke overeenkomst met: