Communication Initiative Award

De Communication Initiative Award beloont onderzoekers voor wetenschapscommunicatie naar een breder publiek. Per jaar worden maximaal drie initiatieven van individuen of teams aangewezen voor de Communication Initiative Award. De laureaten krijgen een bedrag van 10k€. Dat bedrag is bedoeld voor activiteiten die passen bij de achtergrond van de prijs.

Waarvoor

Met de Communication Initiative Award wil het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen bijzondere aandacht vestigen op het succesvol communiceren door onderzoekers van onderzoeksresultaten aan een breder publiek. Goede communicatie van wetenschappelijke resultaten is cruciaal voor het versterken van de maatschappelijke impact van wetenschap. Om verbonden te zijn met de maatschappij, moet wetenschap niet alleen toegankelijk zijn, maar ook begrijpelijk en benaderbaar. Daar speelt wetenschapscommunicatie een belangrijke rol in. De prijs is met name gericht op het zichtbaar maken van succesvolle en inspirerende initiatieven van onderzoekers in het communiceren van onderzoeksresultaten. De initiatieven moeten aantoonbaar hebben geleid tot meer betrokkenheid van de samenleving bij het onderzoek. De initiatiefnemers worden hiermee beloond voor het succesvol communiceren van wetenschappelijk onderzoek en worden aangemoedigd door te gaan op de ingeslagen weg.

Wie

Iedereen kan een voordracht indienen. Voor de Communication Initiative Award is het mogelijk om zelf (mede-) initiatiefnemer te zijn van het initiatief dat voorgedragen wordt.

Wat

De Communication Initiative Award bedraagt 10k€ per winnaar of winnend team. De ontvanger geniet een ruime mate van bestedingsvrijheid, zolang het bijdraagt aan het doel van de prijs.

Wanneer

De voordrachten dienen vóór 15 juni 2021, 14:00:00 CE(S)T door NWO ontvangen te zijn (ENWprijzen@nwo.nl).

Hoe

Voor de voordrachten dient het “nominatieformulier” gebruikt te worden. Het nominatieformulier is te downloaden onder ‘gerelateerde documenten’. De voordrachten dienen in het Engels te worden geschreven en in overeenstemming te zijn met DORA.

De voordracht dient de volgende onderdelen te bevatten:

 1. Het voorblad (verplicht) met de algemene gegevens over de initiatiefnemers en degene die voordraagt.
 2. De nominatiebrief (verplicht, maximaal twee pagina’s), waarin de indiener uitlegt waarom het initiatief de prijs zou moeten winnen en hoe de in deze Call for Nominations genoemde beoordelingscriteria op het initiatief van toepassing zijn.
 3. Bijlagen (optioneel, maximaal vijf pagina’s), zoals ondersteunend (visueel) materiaal van het initiatief en eventuele ondersteuningsbrieven van derden.

Zie de brochure voor meer informatie.

Beoordeling


Criteria

Het NWO-domein ENW wil succesvolle communicatie door onderzoekers over hun onderzoeksresultaten zichtbaar maken en verder stimuleren. Er is daarom gekozen voor de volgende criteria:

 • Het initiatief is een wetenschapscommunicatie-initiatief door onderzoekers over hun onderzoeksresultaten: het initiatief is voor het merendeel opgezet door de wetenschapper(s) zelf, de communicatie betreft voor het merendeel de eigen onderzoeksresultaten en de wetenschapper(s) heeft/hebben wetenschapscommunicatie niet als kerntaak;

 • Het wetenschapscommunicatie-initiatief heeft tot meer betrokkenheid van de samenleving bij het onderzoek geleid. Bijvoorbeeld doordat het initiatief:
  - Een doelgroep bereikt die anders de kennis voortkomend uit het onderzoek
      niet had gekregen en/of;
  - Een verschil maakt in (bepaalde groepen van) de samenleving en/of;
  - Leidt tot (publieke) discussie.

 • Het wetenschapscommunicatie-initiatief is origineel en vernieuwend.

Het aantal personen achter het initiatief is niet belangrijk, het is mogelijk dat het initiatief door één persoon gedragen wordt. De academische leeftijd van de perso(o)n(en) is niet belangrijk.

Procedure

Een beoordelingscommissie beoordeelt de nominaties en stelt een advies op. Het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen besluit over de winnaars. Zie de brochure voor de volledige omschrijving.