Colofon

  • visueel ontwerp en interactieontwerp: Fabrique
  • technische realisatie: Finalist
  • vertaling: NST Science
  • fotografie: o.a. Manon Bruininga|DuPho, Peter Ginter, Joan van Nispen tot Sevenaer, Ivar Pel, Shutterstock, Robin Utrecht, Wikimedia Commons, Flickr Creative Commons, SXC.hu, Nadine Salas, Arie Wapenaar, Levien Willemse, Hollandse Hoogte, Ray Wilson photography, Phil MacD Photography