kompas

Code persoonlijke belangen

De beoordeling van en besluitvorming over de bij NWO ingediende subsidieaanvragen mag niet worden beïnvloed door enige vooringenomenheid. NWO dient er daarom voor te waken dat de personen die bij dit proces betrokken zijn een persoonlijk belang dat zij bij een aanvraag hebben niet laten meewegen in de taak die zij voor NWO uitvoeren. Nederland is echter een klein land waarin veel deskundigen met elkaar samenwerken of elkaar kennen. 

De Code persoonlijke belangen beschrijft hoe NWO omgaat met persoonlijke belangen binnen het proces van subsidieverdeling. Daarnaast geeft de Code aan op welke wijze beslissingen over de omgang met persoonlijke belangen dienen te worden gemotiveerd en vastgelegd. Dit stelt NWO op ieder moment in staat verantwoording af te leggen.

De Code is van toepassing op de leden van besluitnemende organen, NWO-medewerkers, referenten, juryleden en commissieleden die betrokken zijn bij de voorbereiding van en de advisering en besluitvorming over de verdeling van NWO-middelen.

Bijgaande Code persoonlijke belangen NWO/ZonMw (d.d. 1 juni 2020) bevat enkele kleine verbeteringen op basis van gebruikerservaringen. Dit document (en de hierbij horende toelichting) vervangt per 1 juni 2020 de Code met ingangsdatum 1 juli 2019.