Code advisering strategie en beleid

De Code advisering strategie en beleid ziet er op toe dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonlijke belangen bij de advisering door verschillende organen buiten het (primaire) subsidieverdelingsproces.

In de uitvoering van haar wettelijke taken worden NWO en NWO-I geadviseerd over kwesties omtrent strategie en beleid. Deze advisering dient onafhankelijk te zijn en niet te worden beïnvloed door persoonlijke belangen. Tegelijk is het belangrijk dat de adviseurs verstand hebben van de materie. Deze eisen van onafhankelijkheid en deskundigheid kunnen op gespannen voet met elkaar staan.

Om te waarborgen dat in dit adviseringsproces op een zorgvuldige wijze met persoonlijke belangen wordt omgegaan heeft NWO de Code advisering strategie en beleid vastgesteld. Deze Code ziet toe op de advisering strategie en beleid door verschillende organen buiten het (primaire) subsidieverdelingsproces, zoals de Adviesraad NWO, Instituutsadviesraden, Scientific Advisory Committees en diverse voorbereidings- en evaluatiecommissies.

De Code heeft geen betrekking op advisering inzake het (primaire) subsidieproces. Op die vorm van advisering is de Code persoonlijke belangen van toepassing.