Citizen science

Ook het ‘open’ uitvoeren van onderzoek met hulp van burgers is een vorm van Open Science. In veel gebieden gebeurt dit al met succes. NWO steunt citizen science en heeft daartoe een financieringsmodule beschikbaar gesteld.

Ook het ‘open’ uitvoeren van onderzoek met hulp van burgers is een vorm van Open Science. In veel gebieden gebeurt dit al met succes. NWO steunt citizen science en heeft daartoe een financieringsmodule beschikbaar gesteld.

Burgerwetenschap

Het betrekken van burger bij wetenschap wordt Citizen Science genaamd. Citizen Science is de laatste jaren sterk in opkomst. Daarbij helpt de toenemende digitalisering. Dat maakt het mogelijk om allerlei niet-institutionele actoren te betrekken bij wetenschappelijk onderzoek, waaronder vrijwilligers van buiten de wetenschap. Citizen Science wordt gedefinieerd als wetenschapsbeoefening door vrijwilligers die niet als professioneel onderzoeker verbonden zijn aan een onderzoeksorganisatie, maar daarbij wel samenwerken met - of onder de supervisie staan van professionele onderzoekers.

Financieringsmodule

In het strategisch plan 2019-2022 heeft NWO aangegeven Citizen Science te willen ondersteunen. Daartoe is in eerste instantie besloten om de financieringsmogelijkheden daarvoor te verruimen. Vanaf 2020 is het mogelijk om als onderdeel van een bestaande NWO-aanvraag middelen te reserveren voor de vergoeding van Citizen Science activiteiten. Daartoe dient gebruik gemaakt te worden van de budgetmodule ‘materieel, projectgebonden goederen/diensten- werk door derden’. Daarbinnen kan tot maximaal € 15.000 per wetenschappelijke fte per jaar worden aangevraagd voor bijvoorbeeld onkostenvergoedingen voor vrijwilligers, het werven of het trainen van citizen scientists of de financiering van  (digitale) infrastructuur benodigd om observaties/berekeningen te kunnen uitvoeren door burgerwetenschappers.

Lees ook

Briefing paper Citizen Science van Science Europe