Chemische Conversie

De werkgemeenschap Chemische Conversie is in Nederland prominent vertegenwoordigd en brengt uiteenlopende fundamentele disciplines en technologische sectoren met elkaar in contact.

Chemische conversie speelt een integrale rol in alle disciplines binnen de chemische wetenschappen en bestrijkt een breed scala aan vakgebieden, van fundamentele chemie op moleculair niveau tot grootschalige chemische procestechnologie. Het is essentieel voor een duurzame toekomst, aangezien het kan bijdragen aan de minimalisering van milieueffecten en de maatschappelijke impact kan maximaliseren door nieuwe stoffen en transformaties te creëren en te exploiteren, inzicht te geven in chemische processen en betere en/of alternatieve chemische processen te ontwikkelen. Disciplines als katalyse, procestechnologie en synthese spelen een belangrijke rol bij het opbouwen van de wetenschappelijke en technologische basis waarmee deze doelstellingen bereikbaar worden. Dankzij deze diversiteit wordt Chemische Conversie een ontmoetingsplek voor scheikundigen, natuurkundigen, chemisch ingenieurs en experts op het gebied van materiaalkunde en energietechnologie.

Werkgemeenschapscommissie Chemische Conversie

De werkgemeenschapscommissie Chemische Conversie adviseert het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) gevraagd en ongevraagd over voorstellen voor nieuwe programma's. De commissie speelt tevens een rol in de bewaking van de voortgang van lopende programma's.

De commissie Chemische Conversie is als volgt samengesteld:

Tati Fernández Ibáñez, voorzitter, organische chemie
Harry Bitter, vicevoorzitter, biobased chemie
Dr. S.A. (Sylvestre) Bonnet, bioinorganic chemistry and photochemistry
Dr. F. (Frank) Hollmann, biocatalysis
Sascha Kersten, duurzame procestechnologie
Pieter Bruijnincx, chemokatalyse
Dick Janssen, chemische biotechnologie
Dr.ir. W.M. (Wiebe) de Vos, membraan wetenschappen

NWO-secretaris: Maurits Boeije

Taken en werkwijze werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschapscommissies krijgen de volgende taken mee:

  • Identificeren van nieuwe ontwikkelingen op het subgebied van de werkgemeenschapscommissie;
  • Contact onderhouden met het onderzoeksveld;
  • Onderhouden van het netwerk met NWA, topsectoren, KNCV, etc;
  • Het bewaken van de voortgang van lopende onderzoeksprogramma's die tot het betreffende subgebied behoren, inclusief het adviseren van de Tafel Chemie bij afsluiting van deze programma's;
  • Monitoring van lopend onderzoek en bestaande faciliteiten én nieuwe initiatieven;
  • Mede vormgeven en uitvoeren van de netwerk- en forumfunctie van NWO in overleg met het veld (zoals tijdens CHAINS);
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan de Tafel Chemie en aan het ENW-bestuur.