Chemie van Leven

Binnen het onderzoeksgebied Chemie van Leven wordt onderzoek gedaan naar de chemische principes en fenomenen die de basis vormen van biologische processen en worden deze geëxploiteerd.

Alle levende organismen gebruiken nucleïnezuren, eiwitten, lipiden en koolwaterstoffen als bouwstenen van leven, en een scala van kleine moleculen als boodschappers, transmitters en energiedragers. Chemie van Leven bestudeert de structuur en functie van deze biomoleculen en hun rol in biologische processen op het moleculaire, cellulaire en organisme niveau. Het ultieme doel van het onderzoeksveld Chemie van Leven is het begrijpen van de fundamentele moleculaire principes die het leven bepalen, van micro-organismen tot mensen, en om deze kennis te gebruiken voor het verbeteren van onze gezondheid en duurzaam welzijn. Conceptuele, technologische en methodologische vernieuwingen brengen het veld vooruit. Het ontwerp, de synthese, de karakterisering, en de toepassing van nieuwe stoffen en chemische systemen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van biotechnologische en medische toepassingen. Voorbeelden van maatschappelijk relevante bijdragen van Chemie van Leven zijn het ontdekken van nieuwe moleculaire processen en medicijnen voor het diagnosticeren en behandelen van ziektes, en het modificeren van micro-organismen voor de productie van groene chemicaliën en biobrandstoffen. Doorbraken binnen Chemie van Leven komen vaak voort uit interdisciplinair onderzoek. De vele disciplines die binnen Chemie van Leven vallen zijn (bio)organische en medicinale chemie, analytische en macromoleculaire chemie relevant voor biologische processen, bio-  en cellulaire chemie, structuurbiologie, chemische biologie, moleculaire biologie en biofysica.  

Werkgemeenschapscommissie Chemie van Leven

De werkgemeenschapscommissie Chemie van Leven adviseert het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) gevraagd en ongevraagd over voorstellen voor nieuwe programma's. De commissie speelt tevens een rol in de bewaking van de voortgang van lopende programma's.

De commissie Chemie van Leven is als volgt samengesteld:

Liesbeth Veenhoff, voorzitter, cellulaire biochemie
Bert Janssen, vicevoorzitter, Structuurbiologie van cell-cell adhesie en signalering
Luc Brunsveld, chemische biologie

Laura Heitman, Moleculaire farmacologie, farmacochemie
Seino Jongkees, Bio-organische chemie
Alexander Kros, expertise: chemische biologie, lipiden en membranen en medicijnafgifte
Tineke Lenstra, genregulatie
Teun Munnik, moleculaire celbiologie, signaaltransductie, membraan & lipiden biochemie
Govert Somsen, biomoleculaire analyse
Patrick van der Wel, kernspinresonantie van biologische complexen

NWO-secretaris: Julia Bakx

Taken en werkwijze werkgemeenschapscommissies

De werkgemeenschapscommissies  hebben de volgende taken:

  • Identificeren van nieuwe ontwikkelingen op het subgebied van de werkgemeenschapscommissie;
  • Contact onderhouden met het onderzoeksveld;
  • Onderhouden van het netwerk met NWA, topsectoren, KNCV, etc;
  • Het bewaken van de voortgang van lopende onderzoeksprogramma's, inclusief het adviseren van de Tafel Chemie bij afsluiting van deze programma's;
  • Monitoring van lopend onderzoek en bestaande faciliteiten én nieuwe initiatieven;
  • Mede vormgeven en uitvoeren van de netwerk- en forumfunctie van NWO in overleg met het veld (zoals tijdens CHAINS);
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan de Tafel Chemie en aan het ENW-bestuur.