Venture Challenge Najaar 2023

De Venture Challenge helpt startende ondernemers in de Life Sciences hun dienst of product naar de markt te brengen. In een programma van circa tien weken krijgen starters ondersteuning bij het opzetten van een bedrijf en ontwikkelen ze hun idee naar een solide businessplan. Zo kan de 'time-to-market' worden verkort.

 • Waarvoor

  Veel wetenschappelijke vindingen halen nooit de markt. Vaak hebben ondernemende onderzoekers niet de ervaring en kennis die nodig is om een commerciële organisatie op te zetten en te komen tot een marktrijp product. Voor private investeerders en ervaren ondernemers is het in de opstartfase meestal nog te vroeg om in te stappen, bijvoorbeeld omdat het businessplan voor hen nog niet voldoende duidelijk is. De Venture Challenge helpt daarbij, door samen met de onderzoekers een goed doordachte businessplan te ontwikkelen. Dit geeft inzicht in wat nodig is om de vinding naar de markt te brengen.

 • Voor wie

  De Venture Challenge richt zich op teams van minimaal drie en maximaal vier personen die van plan zijn vanuit een nieuwe start-up een product of dienst op het gebied van Life Sciences & Health naar de markt te brengen. Het product of de dienst is gebaseerd op een nieuwe technologische vinding of een nieuwe toepassing van bestaande technologie, voortkomend uit wetenschappelijk onderzoek. Meer specifiek betreft het een nieuwe therapie of medicijn, diagnosticum, medisch hulpmiddel of een technologie voor de verbetering van bestaande - of versnelling van de ontwikkeling van nieuwe - therapieën of medicijnen. Het team bestaat in ieder geval uit de persoon die de wetenschappelijke vinding heeft gedaan en de overige oprichters van de start-up. Desgewenst kan het worden aangevuld met relevante adviseurs. Dat kan bijvoorbeeld een business developer zijn van een betrokken Knowledge Transfer Office.

 • Wat aanvragen

  Een ronde bestaat uit twee driedaagse bootcamps en regelmatige coachingsessies. Daarin werken de deelnemers onder begeleiding van ervaren coaches aan het opzetten of aanscherpen van hun businesscase. Het gehele traject duurt tien tot twaalf weken. Aan het eind pitchen de deelnemers hun plannen voor een jury, bestaande uit onder meer ervaren ondernemers en investeerders. Geselecteerde deelnemers betalen een eigen bijdrage en ontvangen daarnaast voldoende subsidie voor de bekostiging van deelname aan de Venture Challenge, te besteden in de eerstvolgende ronde.

  Deze eigen bijdrage voor deelname aan de Venture Challenge bedraagt per team:

  • 2.000 euro bij deelname van 3 teamleden;
  • 2.500 euro bij deelname van 4 teamleden.


  De volgende data zijn van belang:

  • 20-22 september 2023 – eerste bootcamp;
  • 1-3 november 2023 – tweede bootcamp;
  • 17 november 2023 – pitches voor de jury.
 • Wanneer

  • De inschrijving voor de voorjaarsronde opent op 11 april 2023, en sluit op 30 mei 2023 17:00 CEST.
 • Beoordeling

  Criteria

  1. het commerciële perspectief van het nieuwe product of proces of dienst;
  2. het vernieuwende karakter van het nieuwe product of proces of dienst;
  3. het perspectief van de concurrentiepositie van de al dan niet toekomstige Venture Challenge startup;
  4. de toekomstige financieringspositie van de al dan niet toekomstige Venture Challenge startup;
  5. de kwaliteit van het Venture Challenge team, gelet op de mate van complementariteit van de leden, de capaciteiten van de leden en de rolverdeling binnen het team;
  6. de toegevoegde waarde van deelname aan het Venture Challenge programma voor de al dan niet toekomstige Venture Challenge startup.

  Procedure

  Als NWO uw aanvraag in behandeling neemt, kan een interview van ongeveer een half uur deel uitmaken van de aanvraagprocedure en in dat geval krijgt u de gelegenheid om deze toe te lichten aan de Adviescommissie die NWO samenstelt om de aanvragen te beoordelen. Op basis van het advies van de commissie besluit NWO aan welke VC-teams subsidie wordt toegekend.

  De tijdslijn voor de procedure is als volgt:

  • 30 mei  2023 17:00:00 CEST - Deadline volledige voorstellen
  • 5 juli 2023 - Interviews
  • 25 augustus 2023 - Besluit toekenningen en afwijzingen
  • 28-30 augustus 2023 - Bekendmaking toekenningen

   

Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u uit Isaac kunt downloaden. Hieronder vindt u voorbeeldexemplaren.

 • Voorstel schrijven

  In de aanvraag wordt gevraagd naar het doel van de startup, de propositie en in hoeverre deze gevalideerd is, een marktanalyse, concurrentiepositie en het team.

 • Formulieren invullen

  Download het aanvraagformulier en vul het aanvraagformulier in. De maximale omvang hiervan bedraagt 10 pagina’s (exclusief de innovatieadviesdienstverklaring die hieronder wordt genoemd).

  Als de aanvraag wordt ingediend door een startup dient er een innovatieadviesdienstverklaring van de startup te worden bijgevoegd. Indien de aanvraag wordt gedaan door een team zonder startup, dient elk teamlid er een in te vullen en bij te voegen.

  Let op: er zijn twee verschillende formulieren; welke u invult is afhankelijk van de vraag of er bij inschrijving voor de Venture Challenge reeds sprake is van een onderneming. Meer informatie leest u in de Toelichting (zie de bijlage bij het formulier).

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u het aanvraagformulier ingevuld?
 • In het geval van een startup: Heeft u de ‘Innovatieadviesdienstverklaring onderneming’ ingevuld en ondertekend?
 • In het geval van een team dat (nog) geen startup is: heeft elk lid van het team de ‘Innovatieadviesdienstverklaring wanneer nog geen sprake is van een onderneming’ ingevuld en ondertekend?