Sleuteltechnologieën

Binnen het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) 2020-2023 wordt budget beschikbaar gesteld voor onderzoek in het kader van de Kennis- en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën.

Consortia van kennisinstellingen, publieke en private partners, kunnen projectvoorstellen indienen, voor fundamenteel en toepassingsgericht onderzoek naar innovatieve en baanbrekende technologieën binnen de 8 clusters van Sleuteltechnologieën:

Chemical Technologies
Digital Technologies
Engineering and Fabrication Technologies 
Photonics and Light Technologies 
Advanced Materials 
Quantum Technologies 
Life science technologies 
Nanotechnologies

 • Waarvoor

  De call Sleuteltechnologieën roept op tot de ontwikkeling van initiatieven over de volle breedte van de KIA Sleuteltechnologieën. Daarmee versterkt zij de technologisch basis in Nederland en stelt zij de topsectoren staat om maatschappelijke uitdagingen adequaat op te lossen. De uitkomsten van het onderzoek zijn breed toepasbaar en hebben grote impact op de wetenschap en/of de maatschappij.

 • Voor wie

  Vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden ingediend door een hoofdaanvrager en één of meer medeaanvragers. Naast de hoofd- en medeaanvrager(s) bestaat een consortium altijd uit twee of meer cofinanciers. Daarnaast kunnen andere private en/of publieke partijen deelnemen aan het consortium als samenwerkingspartners. Voor alle deelnemers geldt dat zij een actieve rol dienen te spelen bij het formuleren van de onderzoeksvragen en bij de opzet en de uitvoering van het project.

  Meer informatie over specifieke voorwaarden voor wie kan indienen is te vinden in paragraaf 3.1 van de call for proposals.

 • Wat aanvragen

  Voor deze call for proposals is een budget van 11 miljoen euro beschikbaar. Financiering kan worden aangevraagd voor onderzoeksvoorstellen met een totale omvang van minimaal 750.000 euro en maximaal 2.500.000 euro. NWO financiert maximaal 70% van de totale projectomvang, minimaal 30% van de financiering wordt ingebracht via cofinanciering. Deze verplichte cofinanciering mag zowel in cash als in kind geleverd worden, waarbij minimaal de helft in cash moet zijn. Minimaal 50% van de totale cofinanciering moet van private oorsprong zijn. Meer informatie over de voorwaarden voor cofinanciering is te vinden in paragraaf 3.5.3 van de call for proposals.

  Voor deze call zijn volgende budgetmodules aan te vragen:

  • Personele kosten
  • Materiële kosten
  • Investeringen
  • Kennisbenutting
  • Internationalisering
  • Money follows Cooperation
  • Projectmanagement

  De maximale looptijd van een project is zes jaar.

 • Wanneer

  • De deadline voor het aanvragen van de passendheidsverklaring is 10 november 2020, om 14:00:00 CET. Het resultaat van de passendheidsbeoordeling wordt uiterlijk 23 december door NWO gecommuniceerd naar de hoofdaanvrager.
  • De deadline voor het indienen van vooraanmeldingen is 12 april 2021, om 14:00:00 CET.
  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 28 september 2021, om 14:00:00 CEST.
 • Beoordeling

  Criteria

  De vooraanmeldingen en volledige aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de volgende drie beoordelingscriteria:

  1. Kwaliteit onderzoek
  2. Kwaliteit consortium
  3. Wetenschappelijke en/of maatschappelijke impact

  De kwalificatie komt tot stand vanuit de gemiddelde beoordeling op de drie criteria, waarbij ieder criterium even zwaar weegt.

  Procedure

  Het indienen van een vooraanmelding is een verplichte stap in het aanvraagproces. De beoordelingscommissie beoordeelt de vooraanmeldingen en komt tot een niet-bindend positief of negatief advies met betrekking tot uitwerking tot volledige aanvraag.

  Volledige aanvragen worden beoordeeld door referenten, waarna aanvragers gelegenheid krijgen een weerwoord op te stellen. De beoordelingscommissie beoordeelt vervolgens de aanvragen op basis van de referentenrapporten, schriftelijk weerwoord en interview met het consortium. De raad van bestuur van NWO neem een besluit over honorering op basis van het advies van de beoordelingscommissie.

Meer informatie

 

Een model project overeenkomst

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

De deadline voor het aanvragen van de passendheidsverklaring is 10 november 2020, om 14:00:00 CET. Het resultaat van de passendheidsbeoordeling wordt uiterlijk 23 december door NWO gecommuniceerd naar de hoofdaanvrager.