Samenwerking Duitsland - von Humboldt Stiftung (VHS)

NWO stelt jaarlijks twee prijzen beschikbaar aan Duitse senior onderzoekers, voorgedragen door Nederlandse onderzoekers. De Von Humboldt Stiftung (VHS) in Bonn stelt prijzen beschikbaar voor Nederlandse senior onderzoekers.

 • Waarvoor

  Het doel van de researchprijzen is internationale samenwerking tussen excellente onderzoekers stimuleren.

 • Voor wie

  Eminente onderzoekers (bij voorkeur hoogleraar) met vast dienstverband bij één van de hierna volgende kennisinstellingen kunnen bij NWO Duitse kandidaten voor een Von Humboldt prijs voordragen: Nederlandse universiteiten, KNAW-instituten, NWO-instituten, NKI, MPI Nijmegen, onderzoekers van de Dubble-bunddellijn bij de ESRF te Grenoble, NCB Naturalis, Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL). Bij de Von Humboldt Stiftung kunnen Duitse onderzoekers Nederlandse kandidaten voordragen.

  De eisen aan de winnaars zijn zwaar. Ze moeten aan de top van hun carrière staan en een leidinggevende positie hebben, bij voorkeur hoogleraar. Ze moeten in wetenschappelijk opzicht internationaal hoog aangeschreven staan. En zij moeten nog een wezenlijke bijdragen aan de wetenschap kunnen leveren.

  Een onderzoeker kan deze prijs slechts één maal ontvangen. Gezien het doel van de prijs is bundeling van prijzen en verblijven niet de bedoeling. Wetenschappers die voor hun wetenschappelijke prestaties afgelopen jaar al een prijs hebben ontvangen komen niet voor de prijs in aanmerking.

  Kandidaten mogen op de ontvangstdatum van de aanvraag niet al langer dan een half jaar in Nederland zijn. Is iemand tussen zes en twaalf maanden in Nederland geweest dan mag deze op moment van nomineren niet meer in Nederland verblijven. Is iemand tenminste twaalf maanden in Nederland geweest dan moet deze vervolgens tenminste een jaar niet in Nederland hebben verbleven om genomineerd te kunnen worden.

 • Wat aanvragen

  Wat aanvragen

 • Wanneer

  U kunt op elk moment indienen. Er zijn geen deadlines. De behandeltijd is ongeveer zes maanden.

  Er kan worden ingediend tot het gereserveerde budget voor de programma’s Bezoekersbeurs, Samenwerking Duitsland - Von Humboldt Stiftung, Samenwerking Japan, Samenwerking Taiwan en Samenwerking China reisbeurzen seminars is uitgeput.

 • Beoordeling

  Criteria

  Beoordeling van de aanvragen gebeurt op basis van:

  • Wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit en relevantie van het onderzoeksprogramma
  • Kwaliteit van de onderzoeker
  • Kennisbenutting

  Procedure

  De Von Humboldt Stiftung selecteert de Nederlandse kandidaten en kent de researchprijzen aan de Nederlandse onderzoekers toe. NWO selecteert de Duitse kandidaten en kent de researchprijzen aan de Duitse onderzoekers toe.

  Bij een aanvraag voor een bezoek van maximaal zes maanden wordt in principe geen extern advies (peer review) gevraagd. Bij een aanvraag voor een bezoek van zes tot twaalf maanden wordt tenminste één extern advies gevraagd. De NWO-brede beurzencommissie beoordeelt de aanvragen en adviseert het NWO-bestuur over de toekenning. Het NWO-bestuur beslist over de toekenningen.

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

U kunt op elk moment indienen. Er zijn geen deadlines. Een voordracht voor een Von Humboldt Researchprijs moet tenminste zes maanden voor de gewenste startdatum bij NWO zijn ingediend.

 • Heeft u al een account in Isaac?
 • Heeft u het aanvraagformulier volledig ingevuld?