Promotiebeurs voor leraren

Leraren kunnen een beurs aanvragen voor een promotieonderzoek.

 • Waarvoor

  Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen. U kunt een promotiebeurs aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moet u kunnen aangeven welk belang het onderzoek heeft voor uw eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin.

 • Voor wie

  U moet een aanstelling voor onbepaalde tijd hebben en in dienst zijn bij een onderwijsinstelling gefinancierd door de Nederlandse overheid.

 • Wat aanvragen

  Met de promotiebeurs kan gedurende een periode van vijf jaar een vervanger worden aangesteld voor de helft van uw contractomvang, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling. 

 • Wanneer

  • De deadline voor het indienen van aanvragen is dinsdag 5 januari 2021 om 14:00 uur MET.

  Jaarlijks zijn er twee aanvraagrondes voor de Promotiebeurs voor leraren, een in het voorjaar (sluitingsdatum in januari) en een in het najaar (sluitingsdatum in september).

 • Beoordeling

  Criteria 

  • Potentiële bijdrage aan wetenschap
  • Onderzoeksopzet, onderzoeksaanpak en methodologie
  • Potentiële bijdrage aan de maatschappij in bredere zin en aan het onderwijs in het bijzonder
  • Kwaliteit kandidaat

  Procedure 

  Een wetenschapsbrede commissie beoordeelt de aanvragen en stelt een voorkeurslijst samen. De meeste kansrijke kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. De kandidaat presenteert het onderzoeksidee aan de beoordelingscommissie. Het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO neemt tenslotte het definitieve besluit over toekenning van de promotiebeurzen.

Meer informatie

Zie voor informatiebijeenkomsten van de Promotiebeurs voor Leraren en nieuws aangaande dit programma de programma-pagina

Alle documenten die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u hier. Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraag- en rapportagesysteem ISAAC. Heeft u nog geen ISAAC-account, maak deze dan minstens één werkdag eerder aan. U vindt hieronder meer informatie over het schrijven van een voorstel en welke formulieren u dient te gebruiken. U dient daarvoor de formulieren te gebruiken die u hieronder kunt downloaden.

 • Voorstel schrijven

  Het onderzoeksvoorstel is een duidelijke beschrijving van het voorgestelde onderzoek, alsook de bijdrage aan de wetenschap, maatschappij en het onderwijs.

  Relevante informatie 

  NWO-disciplinecodes

  Code omgang met persoonlijke belangen

  Research Datamanagement

   

 • Formulieren invullen

  • Download het aanvraagformulier hieronder.
  • Vul het aanvraagformulier en de werkgeversverklaring in.
  • Sla beide op als pdf. 

  Het aanvraagformulier bevat onder andere:

  • een duidelijke beschrijving van het voorgestelde onderzoek, alsook de bijdrage aan de wetenschap, maatschappij en het onderwijs;
  • een verklaring van de beoogd promotor en copromotor/dagelijks begeleider omtrent de kwaliteit van de kandidaat en het voorgestelde onderzoek.
  • een curriculum vitae (CV) van de aanvrager

  Kijk voor meer informatie in de call for proposals.

Check voor het indienen of u de volgende zaken heeft:

 • Een account in Isaac
 • Aanvraagformulier ingevuld en opgeslagen als pdf
 • Werkgeversverklaring ingevuld en ondertekend
 • Verklaring promotor en eventuele copromotor(s)/begeleider(s)
 • Curriculum vitae